PRODUCT

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งประกอบไปด้วย

น้ำผึ้ง (Honey): เป็นผลผลิตจากผึ้งที่เป็นของเหลว มีรสหวานที่ได้จากน้ำหวานของดอกไม้หรือน้ำหวานของส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ผึ้งสะสมไว้ในรังผึ้ง น้ำผึ้งจะมีลักษณะสีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาล องค์ประกอบของน้ำผึ้งมีสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบหลักในน้ำผึ้งซึ่งมีสูงถึง 95% ของน้ำหนักแห้ง นอกเหนือจากคาร์โบไฮเดรตแล้วน้ำผึ้งยังประกอบด้วย กรดอินทรีย์ โปรตีน กรดอะมิโน แร่ธาตุ ฟีนอล วิตามิน และสารที่ให้กลิ่น น้ำตาลหลักที่พบในน้ำผึ้งคือน้ำตาลฟรุคโตสและกลูโคส น้ำผึ้งประกอบด้วยโปรตีนประมาณ 0.5% ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเอนไซม์และกรดอะมิโน

เกสรผึ้ง (Bee Pollen): เป็นละอองเรณูตัวผู้ของดอกไม้ ประกอบด้วยธาตุอาหารที่ผึ้งต้องการ ผึ้งงานจะเก็บรวบรวมเกสรในรูปของก้อนเกสร (Corbicular Pollen) กลับมายังรัง จากนั้นนำก้อนเกสรมาอัดแน่นในรวงรังแล้วใช้น้ำผึ้งคลุมทับเป็นชั้นบาง ๆ (Bee Bread) เพื่อป้องกันการเน่าเสีย เกสรผึ้งนี้เป็นอาหารของผึ้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อน เกสรมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 40-60 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 10-30 เปอร์เซ็นต์ กรดอะมิโนที่พบในละอองเกสร ได้แก่ อาร์จินีน ฮีสทิดีน ไอโซลูซีน ลูซีน ไลซน เมทไธโอนีน เฟนนิลอะลานีน ทรีโอนีน ทริปโตเฟน และวาลีน เกสรผึ้งเป็นอาหารที่ได้จากธรรมชาติซึ่งมีสารอาหารมากถึง 12 ชนิด ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งจำเป็นสาหรับมนุษย์ที่ทำให้มีสุขภาพดีอย่างครบถ้วน

นมผึ้ง (Royal Jelly): เป็นอาหารสำหรับตัวอ่อนของผึ้งนางพญา มีลักษณะเป็นของเหลวคล้ายครีมข้น สีขาว กลิ่นฉุน รสเปี้ยว ค่อนข้าง เผ็ดเล็กน้อย นมผึ้งใช้สาหรับเร่งการเจริญเติบโตของ หนอนตัวอ่อนของทั้งผึ้งงานและตัวอ่อนผึ้งนางพญา นมผึ้งมีองค์ประกอบหลัก ซึ่งมีน้ำอยู่ถึงร้อยละ 63.8 โปรตีน 12.7 คาร์โบไฮเดรต 11.9 และไขมัน 6.1 นอกจากนี้นมผึ้งยังมีวิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโนหลายชนิด รวมทั้งฮอร์โมนและเอ็นไซม์บางชนิดอีกด้วย และสารที่สำคัญที่พบในส่วนไขมันคือ 10-ไฮดรอกซี-2-ดีซีโนอิกแอซิด (10-HDA) ซึ่งมีประมาณร้อยละ 90 ของไขมันในนมผึ้ง ซึ่งเป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่พบในนมผึ้งเท่านั้น นมผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะ มีสรรพคุณบำรุงร่างกายและบำรุงประสาท ประโยชน์ของนมผึ้งส่วนหนึ่งเกิดจาก 10-HDA มีงานวิจัยพิสูจน์แล้วว่ากรด 10-HDA มีฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรียหลายชนิด

ไขผึ้ง (Bee Wax): เป็นสารที่ผลิตได้จากผึ้งงานจากต่อมไขผึ้งสำหรับสร้างรวงผึ้ง นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งสำหรับสร้างคอนผึ้ง รวมถึงใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเทียนไข ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาขัดมัน และเคลือบเครื่องหนัง

ชันผึ้ง (Propolis): เป็นวัสดุเหนียว สีน้ำตาลหรือสีดำที่ติดตามบริเวณต่างๆของรังผึ้ง เช่น ช่องว่างระหว่างคอนผึ้ง ถูกนำมาใช้สำหรับป้องกันโรคเหงือกบวม เหงือกอักเสบ รักษาต่อมทอนซิลอักเสบ และรักษาแผลในปาก บรรเทาอาการเจ็บคอ รักษาอาการไอ นอกจากนั้น ยังใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง มีองค์ประกอบทางเคมี