NEWS

งาน LANNA EXPO 2018 ศาสตร์ ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยยั้งยืน

สัมมนาเกี่ยวกับผึ้งฟรี เรียนเชิญ ผู้ที่สนใจร่วมงานได้ (22 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561) พบกับกิจกรรมมากมายที่บูท โครงการสมาร์ทอินเซค (Smart Insect)