KNOWLEDGE

องค์ความรู้

“การเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง ตามวิถีเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง ตามวิถีเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.00-17.00 น. ณ วัดพงษ์ทอง หมู่ 5 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รับจำนวน 20 ท่านเท่านั้น ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อลงทะเบียน โทร 093-580-0013 ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

งาน LANNA EXPO 2018 ศาสตร์ ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยยั้งยืน

สัมมนาเกี่ยวกับผึ้งฟรี เรียนเชิญ ผู้ที่สนใจร่วมงานได้ (22 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561) พบกับกิจกรรมมากมายที่บูท โครงการสมาร์ทอินเซค (Smart Insect)

มิติ​ใหม่​กับเกษตรกร​ผู้​เลี้ยง​ผึ้ง​ในยุค​ 4.0

Smart​ beekeeper สำหรับเกษตรกร​ผู้​เลี้ยง​ผึ้ง​ใน​ยุค​ 4.0 สามารถ​ใช้​ระบบ​ Android​ และ​ iOS download App ได้​ที่​ Google​ play และ​Apple​store ส่วน​ username และ​ password ติดต่อ​เราที่​ smartinsect18@gmail.com​ หรือ​ไลน์​ smartbeekeeper​

คู่มือการเลี้ยงผึ้ง

เกษตรกรสามารถดาวน์โหลด E book ได้ทาง http://smart-beekeeper.com/Ebook/Ebook/Ebook

โปรแกรมสัมมนา ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง

โปรแกรมสัมมนา ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง!!!!! วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการ Smart Insect

โรคปีกผิดรูป (Deformed Wing Virus)

ไวรัสชนิดนี้พบครั้งแรกจากผึ้งพันธุ์ที่เป็นโรคในประเทศญี่ปุ่น สามารถพบเชื้อไวรัสนี้ทั่วโลกและพบในผึ้งพันธุ์ (Berenyi et al., 2006) และผึ้งโพรง ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มักพบ Deformed Wing Virus (DWV) ในตัวอ่อนที่เป็นโรค ผึ้งตัวเต็มวัยที่ตาย และผึ้งที่แสดงอาการปีกผิดปกติ ร่วมกับการพบไรวาร์รัว (Varroa Destructor) จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและภาคสนามพบว่า ไรแพร่เชื้อไวรัสแบบเดียวกับเชื้อ ABPV เชื้...

โรคอัมพาตในผึ้ง (Bee Paralysis)

โรคอัมพาตในผึ้งเกิดจากไวรัสที่สามารถแบ่งอาการออกเป็น 2 ชนิด คือ แบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง โรคอัมพาตแบบเฉียบพลัน (Acute Bee Paralysis Virus, ABPV) เกิดจากไวรัสเข้าทำลายที่ระบบประสาท ตัวเต็มวัยที่ได้รับเชื้อในระยะแรกมักไม่แสดงอาการที่ชัดเจน จากนั้นสามารถสังเกตได้จากผึ้งจะแสดงอาการที่ปีกและตัวจะสั่นผิดปกติ เคลื่อนที่ช้าและไม่สามารถบินได้ จึงต้องสังเกตว่าคลานตามพื้นและบนใบหญ้าเป็นกลุ่ม ๆ บางครั้งผึ้ง...

โรคที่เกิดจากไวรัสชนิดอื่น ๆ

เชื้อไวรัส Cloudy Wing Virus (CWV) ไวรัสชนิดนี้ทำให้ปีกผึ้งขุ่น และพบว่าเชื้อนี้สามารถติดต่อทางการหายใจ (Air Borne) เมื่อผึ้งมีความสัมผัสใกล้ชิดกัน (Bailey et al., 1980) จะพบก้อนผลึกของอนุภาคไวรัสบริเวณเส้นใยกล้ามเนื้อที่ควบคุมระบบหลอดลม (Tracheal System) ผึ้งที่ติดเชื้อจะตายในที่สุด เชื้อไวรัส Black Queen Cell Virus (BQCV), Filamentous Virus (FV) และ Bee Virus Y (BVY) ไวรัสทั้ง 3 ชนิดนี้จะมีความ...

โรคที่เกิดจาก Kashmir Bee Virus

Kashmir Bee Virus (KBV) เป็นไวรัสที่ค้นพบครั้งแรกจากการแยกเชื้อในผึ้งโพรงตัวเต็มวัย (Apis cerana) จากแคว้นแคชเมียร์ (Kashmir) (Bailey and Woods, 1977) และจาก Mahableshwar ประเทศอินเดีย (Bailey et al., 1979) ผึ้งจากแคว้นแคชเมียร์ที่ติดเชื้อ KBV มีเชื้อ Apis Iridescent Virus ร่วมอยู่ด้วย ส่วนผึ้งที่ได้มาจากประเทศอินเดียพบเชื้อไวรัส KBV เพียงอย่างเดียว ถ้าทดลองฉีดเชื้อ KBV ในผึ้งพันธุ์ตัวเต็มไวหรือถู...